Васко Ефтов: Дали Вие како дедо Петар се потпишавте на тој Нишки договор?…

Дедо Петар: Мора да се каже зошто сум се потпишал… Потписот беше на сите нас зашто тие ни подметнаа лажен документ…

Васко Ефтов: Србите Ви подметнаа?

Дедо Петар: Даа!

Васко Ефтов: Значи тешки безбожници се тие?

Дедо Петар: Да!

Васко Ефтов: Чим подметнуваат лажен документ!

Дедо Петар: Да, да, да!