Внатрешниот раскол е невосогласеност на самиот живот човеков со реалноста. На пример, внатрешен раскол е доколку некој на службата во неговиот храм чита како верува во Соборната Црква, а во пракса нема никаква врска со таа Соборна Црква. МПЦ, за жал, не е Соборна Црква, а симптоматично, не само што тоа не го гледа, туку мисли дека целиот свет околу неа е во раскол.

Прочитај повеќе