„Секој што ќе отстапи од Црквата на било кој начин: во раскол, во ерес, во самоволно здружување, тој ја губи причесноста со благодатта Божја.

Прочитај повеќе