Бог нè создал како одговорни и словесни личности способни самите да донесуваме одлуки, коишто имаат последици дури до вечноста. Затоа, мизерно е да си го погазуваме тоа свое достоинство, криејќи се зад идолот на безличниот колективитет.

Прочитај повеќе