Поминаа повеќе од 12 години откако трае прогонот и малтретирањето на  Архиепископот Јован само заради тоа што се покаја, се откажа од расколот и пристапи кон православната, канонска Црква.

Прочитај повеќе