Да се слават темните моменти од својата историја, од својот пад, од расцепот, да се прославува една нецрковна одлука на тогашната комунистичка гарнитура, која подоцна го ќе го одреди статусот на Македонците како расколници, очигледно го можат само народи како нашиот недоволно созреани, непросветени, паднати.

Прочитај повеќе