Соборноста на црквата не е количински ниту географски поим. Соборноста воопшто не зависи од распространетоста или бројноста на верници.

Прочитај повеќе