Постојат различни расколи. Меѓу расколите, кои особено ја обременуваат Црквата во последниве децении може да се издвојат расколите од зилотскиот тип и расколите од филетистичкиот тип. Кај нив постои различен однос кон канонската Црква и различни методи на самооправдување.

Прочитај повеќе