„Секој што ќе отстапи од Црквата на било кој начин: во раскол, во ерес, во самоволно здружување, тој ја губи причесноста со благодатта Божја.

Знаеме и убедени сме дека отпаѓањето од Црквата, било во раскол, било во ерес или во секти, претставува целосна пропаст и духовна смрт.

За нас не постои Христијанство надвор од Црквата. Црквата е Една. И, само таа ја има целата полнота на благодатните дарови на Светиот Дух.

Ако Христос ја создаде Црквата и таа е Тело Негово, тогаш, откинувајќи се од тоа Тело Негово значи – умирање“.