Кај светиот отец (Кипријан Картагински) наоѓаме неколку исклучително важни мисли: Надвор од Црквата не е можно да се сочува верата, зошто чувар на вистината е соборната полнота на Црквата. Православната вера во себе вклучува вера во Црквата како благодатен, непоколеблив “столб на вистината“.

Расколот, не само што е отпаѓање од Црквата, туку е и борба против Црквата, спротивставување на Црквата, како што и расколот во Небесната Црква не беше само отпаѓање од Бога, туку и немоќна борба на паднатите ангели против Бога и спротивставување на сатаната на Бога.

стр. 7, «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001