Додека рибата се наоѓа во вода, таа не сфаќа што е тоа вода. Дури откако е уловена во мрежите и фрлена на брегот, и откако ќе почне да се гуши, сознава дека за неа водата е – живот.

Така, само по смртта, и човечката душа до крај ќе сфати што е всушност Црквата, и што значи живеејќи во раскол, да се лишиш за навек од нејзините молитви.

стр. 5. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001