Сомнежот на расколникот во вистинитоста на својата вера, е веќе една искра надеж во спасението, додека убеденоста на расколникот во својата лага, која е спремна и мачење да поднесе, е состојба во која не може да има веќе препород и враќање во Црквата.

Стр. 19, «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001