Расколниците се плашат од вистината, па затоа уште не дослушувајќи, ја побиваат, и не прочитувајќи, ја одрекуваат.

Тие се лишени од објективно размислување, исто како што од тоа е лишен човек опседнат со јака страст.

Стр. 29 «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001