Расколниците имаат една карактеристична особина: тие не можат спокојно да разгледаат проблем и да сослушаат туѓо мислење кое е спротивно на нивните тврдења. Затоа, секогаш се впуштаат во кавги, осудувања или потсмев, како да сакаат врз својот соговорник да ја пренесат својата раздразливост, која толку жолчно се насобрала во нивните души.

стр. 22. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001