Раскол – тоа е скриена освета кон Бога, со борба против Црквата, против Невестата и Љубовта Божја.

Раскол – тоа е бунт, а бунтот по природа е суров. Таму каде што има бунт, таму нема милосрдие, туку уништување. Милосрдниот ги љуби дури и своите непријатели и го посакува нивното спасение, a расколниците ги сметаат за непријатели сите оние кои не се со нив. Протестот на расколниците е маска на правдата, која ја сокрива нивната лага.

стр. 20. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001