Расколот, како и прелеста, е втемелен на гордоста. Во него постои сопствен „христос“- ангел на темнината, кој се претвора како да е Христос, со сопствен дух, а не со Духот Свети, не со Духот на мирот, не со љубовта, не со чистотата, не со мудроста, туку со сопствен дух на самомнението, дух на превознесувањето, дух на хулата, дух на противењето, дух на разделувањето.

стр. 18. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001