Во Евангелието се опишуваат случаи на демоноопседнатост, каде некои несреќни луѓе против својата волја изговараат хули на светињите или поточно, кога демонот насилно говори преку устата на демоноопседнатите. А во расколот пак, е најлошиот можен вид на демоноопседнатост, кога човекот доброволно постанува еден дух со ѓаволот и го предава своето срце и уста на тој темен дух.

стр. 16. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001