Расколот е отпадништво од верата, под маска на верата. Расколот е секогаш врзан со измама, којашто расколниците jа нарекуваат „тактика“, а своите престапи ги нарекуваат „грижа“ за Православието. Како на Бога да му е потребно да го штитат грешници, антихристи во името на Христа, во лажицрквата, каде што е лажихристос, демонот во облик на божество.

Секој раскол, борејќи се со Црквата, го буди царството на адот и го подготвува патот на доаѓачкиот антихрист. Расколот, прикривајќи ја лагата со она што е налик на вистина, прави најопасен и најлош вид лага. Заменувањето на вистината со лага, које е налик на вистината, е исто како да заменуваш дијамантски прстен со бижутерија.

стр. 6 . «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001