На ѓаволот му се смешни расколничките пости и бденија, зошто и самиот ниту јаде, ниту спие, но од тоа не станува свет.

стр. 4 . «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001