Кој пребива во Црквата, тој е во љубовта Христова, тој е влезен во молитвата Христова: „Да бидат едно, како што сме Ние“. На него се исполнува ветувањето и благословот Божји и нему му е отворен патот кон спасението.

А, на оној кој не е во Црквата Божја, се исполнува молитвата на сатаната и бива обдуван од ветрот како празна слама.

стр. 9. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001