Архимандрит Рафаил (Карелин): Православие на умот – тоа е вера во она кое го учи Црквата. Православие на срцето – тоа е можност да се чувствува духовен мир, да се разликува доброто од злото, лагата од правдата.

Православното срце во сите ереси и расколи, колку и да бидат тие замаскирани, веднаш го чувствува туѓиот смртоносен дух. На човек кој ја поседува оваа духовна интуиција неговото срце тихо плаче како притиснато со камен, чувствувајќи го она што е скриено, т.е. богоборечкиот дух.

стр. 3, «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001