Епископ кој е надвор од Црквата – тој е лажеепископ.

Како што не може да има Ангели надвор од Небеската Јерархија, така не може да има ниту Епископи надвор од Црковната Јерархија. По зборовите на Апостолот Јован, поточно на Светиот Дух преку Апостолот, Кој ги нарекува Епископите – Ангели на Црквата (Откр. 1, 20).

А, оние, пак, кои пристапуваат кон Епископите што отпаднале од Црквата, постапуваат како неверни предавници.

стр. 7. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001