Свештеномаченикот Кипријан пишува: „Како што се испитуваат верните и откриваат неверните, така уште пред Судниот Ден, се одделуваат душите на праведните од неправедните, односно се одвојува плевелот од пченицата!” Согласно на 12-та Доза во која се вели: “расколниците и еретиците се осудени на погибел уште долго пред Страшниот Суд“.

стр. 15. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001