Светите Отци пишуваат дека расколниците и еретиците се осудени на погибел уште долго пред Страшниот Суд. Во првиот псалм е кажано: “безбожниците нема да се одржат на судот“ (Псал. 1, 5).

Судењето подразбира оправдување или осуда, но безбожништвото е грев против верата. За грешниците постои надеж, а таа надеж се молитвите на Црквата. Но, за расколниците, бидејќи ја немаат Црквата, нивната смрт е вечна богооставеност.

стр. 5. «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001