„…Зошто би требало МПЦ да го коментира барањето за регистрација на една верска заедница? Зошто воопшто МПЦ би се мешала во она што претставува државна процедура на регистрирање?“

Објавен е вториот дел од анализата „Секој човек има право на слобода на мислите, совеста и верата“. (Линк до првиот дел)

Прочитајте го целосниот текст на следниот линк.