Од огромна количина камења може да се направат планини, од безброј капки, да се создаде море, но од расколници, кои дури по својата бројност ги надминуваат и сите луѓе што живееле и што живеат на Земјата – неможе никогаш да се образува Црква.

Само утробата на адот ќе се прошири и сатаната ќе се здебели!

стр. 12, «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001