Првиот расколник рече: “Бог – тоа сум јас“.

Новите расколници, неговите деца повторуваат: “Црква – тоа сме ние“.

стр. 7, «Падение гордых»//Духовный Собеседник. 2001