Игуманот на Валаамскиот манастир, посветен на Преображението Христово, Епископот г. Панкратиј, со голема љубов и топлина го пречека Aрхиепископот Охридски Јован.

arhiepiskop jovan valaam 02

arhiepiskop jovan valaam 03

Целосниот текст и фотографии можете да ги видите на следниот линк: http://valaam.ru/publishing/6667/