Со оглед на тоа што власта одбива да ја спроведе пресудата од Европскиот суд за човекови права во Стразбур со кој ѝ се наложува на власта да ја регистрира ПОА, и тоа одбивање претставува флагрантно кршење на законот од страна на власта, која влијае и врз судијката Дончевска да не ја спроведе стразбуршката пресуда, а […]

Прочитај повеќе