Како што и денес М„пц“ работи за политички интереси, така и во минатото М„пц“ работела за политиката, но таа на Тито. Документот на ЦИА од 1952 година на најсликовит начин опишува со каква цел е основана расколничката М”пц”, дека била дел од една поширока и посепфатна кампања за слабеење и уништување на Црквата на овие […]

Прочитај повеќе