Издвојуваме впечатливи парафрази: “Моќта ги воспоставува “фактите”. Веста дека Православната црква на Елада одлучи да ја признае „Православната црква на Украина“ не ги изненади познавачите на односите во Православието. Кога односите помеѓу Москва и Цариград ќе се постават на рамниште на расната солидарност, за теоријата на крвта и телото, за Хелени и варвари, за судирот […]

Прочитај повеќе