Архиепископ Охридски Јован: “И врапчињата на гранките знаат дека целата власт во Р. Северна Македонија е во рацете на извршната власт, а судската власт е само декор во посед на извршната власт, и ме чуди тоа што извршната власт си мисли дека некој им верува дека не се мешаат во судската власт” (Од интервјуто на […]

Прочитај повеќе