Наместо сѐ уште длабоко загазениот во србофобство – Љубчо Георгиевски, државата требаше да прати во мисија други свои истакнати Бугари, да ѝ го решаваат државниот проблем со Р. Бугарија.