Литиите кои во последниве месеци се случуваат во Црна Гора се феномен што тешко се објаснува и затоа на нив во Православието се гледа како на чудо Божјо.

Очигледно тоа е резултат на свеста на Црногорците по националност за Единството и Соборноста на Црквата.

Иако се Црногорци по нација, одбираат да излезат на литиите и да ја поддржат СПЦ, затоа што знаат дека е канонска, соборна црква.

Наспроти тортурата на црногорската власт, литиите очигледно се плодови на Соборното Православие.

Црногорците по националност успеаа да сфатат дека СПЦ е канонска црква.

Последни во светот, кои тоа не можат да го сфатат се оние Македонци кои сѐ уште пребиваат во душегубниот раскол, робувајќи на своето незнаење и на митологијата на античкото православие.