Христос непрестано повикува:
– Стефане излези од раскол! Излези Стефане!
Ама Стефан, инает, не излегува.