Целиот свет и укажува на власта дека ги загрозува верските слободи на ПОА, само власта е слепа тоа да го види, со што ги срами граѓаните и го нарушува угледот на државата

Во Извештајот на Стејт Департментот, исто така, се наведува дека „Европскиот суд за човекови права во ноември пресуди во корист на ПОА, наведувајќи дека со одбивањето да ја регистрира како одделна верска група, власта ги нарушила првата на оваа црква за слобода на здружување и слободно практикување вера“.
Линк: