Што сè оваа држава има регистрирано како црква, дури и скиентолозите постојат во регистарот како црква, само ПОА, која, пак, е единствена канонска Црква, а има и меѓународна пресуда во нејзина корист за регистрација, сè уште нема право на легално постоење во Северна Македонија.

Северна Македонија, дефинитивно, флагрантно ги крши верските слободи! За жал на сите граѓани, поради тоа, покрај духовните, ќе си сноси и соодветни консеквенци во однос на толку посакуваните евро интеграции.