Индивидуите на фотографијата се свештеници на непризнатата МПЦ. Во отсуство на официјален став на Синод, а од протестиве всушност се гледа ставот, поповиве протестираат со денови и тоа во цивилни алишта.

Подвоени личности. До пладне попови, попладне дефилираат маскирани во политички карневали зад знамиња со симболи за задгробен живот од многубожечка религија.

Изолацијата на МПЦ си го наплаќа данокот.