Резонирањето на Ѓоко во неговата изјава: „Или секој народ и секоја држава треба да имаат своја самостојна црква, или ниту еден народ и ниту една држава не треба да имаат“, би значело: „Или да биде како Ѓоко мисли или Црквата да се самоукине“.

А да го прашаме Ѓоко, дали Во Африка треба да има 50 автокефални цркви? Зошто, таму го има православието во 50 држави.

Повеќе: