Како што и денес М„пц“ работи за политички интереси, така и во минатото М„пц“ работела за политиката, но таа на Тито.
Документот на ЦИА од 1952 година на најсликовит начин опишува со каква цел е основана расколничката М”пц”, дека била дел од една поширока и посепфатна кампања за слабеење и уништување на Црквата на овие простори, обмислена и спроведувана од страна на антицрковниот, тоталитаристички режим на сатрапот Тито, чие дело денес здушно го продолжуваат ВМРО и СДСМ.

Ако пасивно или активно сте дел од расколничката М”пц”, од овој документ треба да ви стане јасно во какво ѓаволско дело учествувате и, ако верувате во Бога (ако не, јасни ви се намерите), значи треба да си ја претставите можноста овој извештај да ви ја одреди иднината на Страшниот Христов суд, пред кој, сите ние, треба да се појавиме.

Не дозволувајте расколникот Стефан да ве влече за нос, вие да бидете цркворушители, а тој прескапо да ви го наплати тоа.

(Повеќе на следниов ЦИА фајл):
CIA-RDP82-00457R013700160010-6