Нас од Соборно Православие Анализи нè обвинуваат дека сме хејтале само зашто кажуваме што е раскол, што е просополатрија и слични појави што немаат ништо заедничко со Соборноста на Црквата.

Никогаш не сме се заканувале со убиства, а сме добивале такви закани. Никогаш не сме опцуле, а сме биле опцуени.

Расколот полека си ги открива новите кругови на пеколот што ги живее. Илустрацијата сведочи во кој круг на пеколот уште тука на земјата живее расколничкиот поп Ивица Тодоров и со каква вулгарност и омраза му е полно срцето штом од таму му излегуваат гнасни зборови.

За жал Ивица си ја губи душата во расколот и со својата омраза и острастенист на расколот заблудува мнозина само да не би се спасиле во соборноста на Црквата.