„Личноста која правилно дава приоритет во својот живот, јасно знае дека Бог е над сите.
Ако ја ставиме татковината повисоко од Бога, тогаш му правиме зло и на својот народ и на својата татковина“.
Линк: