Дел од верниците во МПЦ немаат воопшто претстава дека нивната МПЦ не е во единство со Соборната Црква, иако исповедаат дека веруваат во Едната Света Соборна и Апостолска Црква. А останатите кои знаат за црковниот раскол на МПЦ, лекомислено сметаат дека и расколот е благословен начин за живот на христијаните преку кој исто така можат да се спасуваат.