Никој не ќе беше против доколку папата си служеше само во неговиот храм, но со службата на плоштад намерата е јасна, доаѓа да краде.

Евангелието вели дека крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби (да украде од тие кои не се паписти, кои ништо не разбираат и духовно да го погуби).

И наемникот (расколникот Стефан), кој не е пастир и овците не се негови, види ли волк да иде, ги остава овците и бега; и волкот ги разграбува и ги распрснува овците.

А, каноните на Црквата уште велат:
10 Апостолски канон:”Кој ќе се најде да се моли заједно со одлачен (папата е одлачен од православието), макар и внатре в куќи (макар и на плоштад), и самиот нека биде одлачен.”
64 Апостолски канон: “Клирик или мирјанин кој ќе отиде во храм (или на плоштад) јудејски или еретички (папска миса) да се моли, нека биде и свргнат и одлачен”.