Отец Нифон Ватопедски:
(извадок од беседата при неодамнешната посета на ПОА)

„Јас мислам дека и други луѓе од светот ќе се спасат. А кои ќе бидат тие, не знам. Тоа е во рацете на Судот Божји. Но, наше е цврсто да се држиме до учењето на Црквата, кое ни вели дека: надвор од Соборната Црква нема спасение!“