На најголемиот лицемер во владата на Северна Македонија, Филипче, му засмета обична црковна венчавка со 25 луѓе одржана по протокол во туѓа држава, а како слеп и нем остана за прослава во неговата држава, пред крдо со повеќе од 2500 луѓе.
Лицемерие на максимум!
Најчесто на таквите, лажниот морал им се удира од глава.