Наградно прашање до расколничкиот игумен Партениј и до неговите расколнички монаси:

Кој го има првенството на чест на Светиот Оган, Истанбул или Јерусалим?