Со оглед на тоа што власта одбива да ја спроведе пресудата од Европскиот суд за човекови права во Стразбур со кој ѝ се наложува на власта да ја регистрира ПОА, и тоа одбивање претставува флагрантно кршење на законот од страна на власта, која влијае и врз судијката Дончевска да не ја спроведе стразбуршката пресуда, а со цел демократизација на државата и создавање предуслови за затворање на поглавината 23 и 24, тогаш кога ќе почнат преговорите, Зоран Заев ѝ испратил телеграма на Рената Десковска во која ѝ напишал: укинување на владеењето на правото во Северна Македонија е тоа што одбивате да ја спроведете стразбуршката пресуда и да ја регистрирате ПОА.

Повеќе на: