Во потрага по чест, макар и лажна, расколниците понекогаш целосно го губат паметот доведувајќи се на нивото на Playboy старлети.
Расколот си го наплаќа данокот, на сметка на угледот на народот.

Линк 1:
Линк 2: