„Денешна Република Македонија е вклучена во канонската јурисдикција на Српската црква. И, овие правни состојби се признати од сите помесни цркви. Затоа, канонски, Црква-мајка на Македонската црква е Српската. Ако БПЦ си присвои права кои ги нема, ќе ја снајде судбината на синодот во Скопје – раскол“ – д-р Борислав Цеков, Професор по Црковно право на Православната духовна академија “Св. Кирил и Методиј”.
Линк: